PROZ LITERER DEV / DEV’S LITERARY PROSE

TIZISTWAR / SHORT STORIES

 1. 3 TIZISTWAR POU LEKRAN
 2. ALIAS MEME
 3. BOURRBAK EK RENAR
 4. DAYRI ENN FOUKA
 5. DOKTER KALIPALEND
 6. ENN LAVWA DAN ASWAR
 7. FENNSIFER
 8. KONFESION SHARAM
 9. LANTONWAR
 10. LERWA KLOJOUS
 11. MANILALL KALIPA
 12. MEDAVI/PA FASIL
 13. OU KI OU DIR
 14. PALTO DIDEOR
 15. PIL-FAS
 16. SAKENN SO PROGRAM
 17. SATYA
 18. SO BOY
 19. SO SEMBOU
 20. TANBAV
 21. TIBOUT
 22. TIZISTWAR POU TIDIMOUN EK GRANDIMOUN

NOVELA / NOVELLA

 1. JAMOUNA
 2. JERICHO
 3. LENPAS FLANBWAYAN
 4. PRENSES PRATHNA
 5. TANTINN TIMI

ROMAN / NOVEL

SWIV LAROUT ZISKA …

AL GET/ GO TO: table-of-contents-konteni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.