NOUVO KREASION/NEW WORKS

 1. LES MISERABLES AN MORISIEN

 2. KOTSA! LIKE HELL!
 3. ALA KI MO ETE, KIKFWA
 4. JALOG/TWO VOICES
 5. MANTI SA! RUBBISH!
 6. RES PA KONE
 7. AYKOU DAN TOUFANN
 8. DETRWA POEM ENDIEN AN MORISIEN
 9. GAZAL 10X10X10
 10. ZANFAN 7 KOULER
 11. A SONG FOR ALL
 12. RUMI AN MORISIEN
 13. ANOU SANTE, TAZ
 14. POEM-SIRANDANN EK LEZOT
 15. BAJANN SAN FRONTIER
 16. KATREN ALFABETIK
 17. KAN RAVANN SONN MAF
 18. KI PASE LA… (Lavi Enn Kontradixion)
 19. TWO BILINGUAL SONNETS
 20. PAGLA
 21. KAPAV SA? KIFER NON?
 22. ZISTWAR SASER
 23. 10 PROVERB
 24. ANOU FER KARO KANN REFLERI
 25. POU BANN SOLDA DAN KAROKANN
 26. NOU LANG NASIONAL
 27. LAKAZ ZOUZOU
 28. RASINN DAN LATER, RASINN ANLER
 29. GARRBARR

AL GET/GO TO: KONTENI/CONTENTS : table-of-contents-konteni