ENN GRAP AYKOU

©Dev Virahsawmy Foundation
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

01. Lamour kouyoner
Fer enbesil trouv zekler.
Zes touy konesans!

02. Mo finn gagn mo reg;
Nou lamour pa pe fleri.
Ser mwa for, gate!

03. Madam la malad;
fer li sarye pa bizen.
Get li dan kaso!

Continue reading “ENN GRAP AYKOU”

ZWAZO SAMAREL PELMEL

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION

The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

NOU PARTOU ME…

Lanatir pa finn donn nou
lekipman kare-kare
pou aziste zis pou zis
nou prezans dan nenport ki
anvironnman bien presi
kouma lezot kreatir
ki rant zis kare-kare
sakenn dan so ti kare.
Zot lafors se zot febles!

Nou febles se nou lafors.
Akoz nou peyna kazot
nou konstrir nou nik partou,
sirpeple tou kontinan.
Nou lafors se nou febles.

Continue reading “ZWAZO SAMAREL PELMEL”